Moet ik voor een scootmobiel over een rijbewijs beschikken?

Om met een scootmobiel op de openbare weg te rijden hoeft u niet over een auto- of bromfietsrijbewijs te beschikken. Eveneens hoeft u geen veiligheidsgordel te dragen, hoewel wij dat om veiligheidsredenen altijd adviseren. Weet wel dat steeds meer belangengroepen ijveren om een scootmobiel rijbewijs alsnog te verplichten. In sommige gemeenten is het zelfs verplicht om een bijzondere cursus te volgen.

Soms verplichte scootmobieltraining

Terwijl u niet over een scootmobiel rijbewijs moet beschikken, kunnen gemeenten de bestuurders ervan wel verplichten om deel te nemen aan een training. Dat kadert dan in de zogenaamde Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens de training leert u omgaan met uiteenlopende praktijksituaties. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van bochten of het op- en afrijden van de stoep. Soms is daar ook een cursus verkeersveiligheid en een beknopte cursus verkeersreglementering aan verbonden. De gemeente kan dat echter enkel opleggen aan de eigen bewoners. Is dat niet verplicht in uw gemeente? Dan kan u ook buiten uw gemeente zorgeloos een scootmobiel besturen. Een algemeen verplichte cursus is er dus niet.

Steeds grotere oproep tot verplicht scootmobiel rijbewijs

Steeds meer belangroepen vragen om toch een algemeen verplichte training in te voegen of een scootmobiel rijbewijs te verplichten. De vele ongevallen, het feit dat scootmobielen ook gewoon deelnemen aan het verkeer, de vergrijzing en de bijhorende verwachte groei van het aantal scootmobielen, roepen zij als voornaamste argumenten aan. De Minister van Infrastructuur kondigde eind 2017 echter aan geen zware eisen te stellen aan de gebruikers van scootmobielen. Wel gaf de minister aan eerst de resultaten van een groot onderzoek naar ongevallen bij scootmobielen af te willen wachten. Het is met andere woorden dus de vraag of de regelgeving in de toekomst al dan niet zal wijzigen.

Ongeacht het feit dat een scootmobiel rijbewijs niet verplicht is, adviseren ook wij om een aangepaste training te volgen. Een scootmobiel is immers een zwaar toestel waarmee u zowel uzelf als anderen kan verwonden. Voorkomen is hier beter dan genezen.