Is een scootmobiel leasen een goed idee?

De aanschaf van een scootmobiel is voor sommigen een moeilijk te overbruggen kost. Zij kiezen er dan voor om een scootmobiel te leasen. Is het leasen van een scootmobiel al dan niet een goed idee? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de afgesproken prijs, het model en wat het afgesproken maandbedrag al dan niet omvat. Ook de vraag of het gaat over een operational lease (cfr. huren) of een financial lease (cfr. huurkoop) speelt een belangrijke rol. In de praktijk blijkt echter vooral de gebruiksduur de beslissing te bepalen.

De totale kostprijs van een scootmobiel lease

De kostprijs om een scootmobiel te leasen varieert van 2 tot 3 euro per dag voor de goedkopere modellen. Per jaar gaat het dus om een kostprijs die kan oplopen van 730 tot 1.095 euro. De leasetermijn bedraagt meestal tussen 24 en 48 maanden, wat de kostprijs dan weer van 1.460 tot 4.380 euro brengt. In die prijs zitten meestal wel alle noodzakelijkheden (zoals de All-risk verzekering, het onderhoud, de reparaties en de pechondersteuning) inbegrepen.

De vergelijking met een scootmobiel kopen

Wij maakten de vergelijking tussen een scootmobiel leasen en hetzelfde model kopen. We deden dit voor de Vermeiren Mercurius 4 LTD. De gemiddelde leaseprijs voor dit model bedraagt ongeveer 130 euro per maand of 1.560 euro per jaar. Dat is ongeveer 44% van de verkoopprijs van dit model. Voor dit model voorzien we een onderhoudskost van 250 euro per jaar, zoals het vaak overeengekomen wordt in onderhoudscontracten. Een All-risk verzekering met aanvullende dekking verhaalsrechtsbijstand en ongevallen, kost dan weer ongeveer 193 euro per jaar. Rekening houdende met die bedragen zal u na ongeveer 38 maanden verlies boeken door te kiezen voor een leaseformule. Een scootmobiel leasen is dan ook enkel interessant indien u de scootmobiel enkel voor een korte periode nodig hebt. Van zodra u de scootmobiel meer dan drie jaar zal gebruiken, is een scootmobiel leasen niet meer interessant. Wij raden dan ook voornamelijk aan om de vergelijking grondig te maken en ook de aanschafprijs van het model te raadplegen.

Een alternatief voor scootmobiel leasen

Wenst u een scootmobiel te leasen omwille van financiële beweegredenen maar zal u het model wel langdurig gebruiken? Weet dan dat u mogelijks ook beroep kan doen op allerhande subsidies van uw gemeente. Bovendien is het aangaan van een krediet vaak interessanter dan het langdurig leasen van een scootmobiel. Onze specialist kan u adviseren over wat voor u de beste oplossing is.