Wat is de maximale snelheid met een scootmobiel?

Als bestuurder van een scootmobiel mag u zowel op de stoep als op het (brom)fietspad of de rijbaan plaatsnemen. Wel zijn er ook hier snelheidsbeperkingen waar u als bestuurder van een scootmobiel rekening mee dient te houden. Wij geven het weer in onderstaand handig overzicht.

Snelheid scootmobiel op de stoep

Wanneer u op de stoep rijdt met uw scootmobiel, mag u niet sneller rijden dan zes kilometer per uur. Uiteraard dient u rekening te houden met de andere voetgangers die zich daar bevinden.

Snelheid scootmobiel voor jongeren

Jongeren die nog geen zestien jaar oud zijn mogen ook een scootmobiel besturen. Ook zij hoeven niet over een rijbewijs te beschikken. Wel mag de scootmobiel in dat geval niet sneller rijden dan tien kilometer per uur. Dit is de maximale snelheid die de scootmobiel rijden kan: gewoon de snelheid matigen volstaat met andere woorden niet. Is de bestuurder zestien jaar of ouder? Dan mag de bestuurder ook een snellere scootmobiel gebruiken.

Wij hebben verschillende modellen beschikbaar die ook door bestuurders jonger dan zestien jaar gebruikt mogen worden. Deze scootmobielen voor jongeren zijn eveneens verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en prijsklasses. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze specialist.

Snelheid scootmobiel op het (brom)fietspad

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het (brom)fietspad binnen en buiten de bebouwde kom. Gaat het om een (brom)fietspad binnen de bebouwde kom? Dan mag u niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur. Bij een (brom)fietspad buiten de bebouwde kom gaat het om een maximale snelheid van veertig kilometer per uur. Uiteraard gelden hier ook gewoon de verplichte beperkingen voor bestuurders jonger dan zestien jaar (net zoals bij het rijden op de rijbaan).

Snelheid scootmobiel op de rijbaan

Wanneer de scootmobiel op de rijbaan plaatsneemt, geldt er een maximale snelheid van 45 kilometer per uur. Hier maakt de wetgever geen onderscheid tussen de situatie binnen en buiten de bebouwde kom. Overigens hoeft u zich over die maximumsnelheid weinig zorgen te maken: in de praktijk kan een scootmobiel zo’n snelheden niet bereiken.